Diensten

Bewindvoering
Bewindvoering is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) hun financiële zaken niet meer kunnen regelen. De bewindvoerder neemt, indien mogelijk in overleg met de betrokkene, beslissingen over de gelden en goederen.

Mentorschap
Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling, woonsituatie en/of begeleiding van betrokkene.

Curatele
Curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële én persoonlijke zaken niet meer kunnen regelen en geen eigen beslissingen meer kunnen nemen.

Budgetbeheer
In sommige situaties kan het lastig zijn uw financiën op orde te krijgen en/of te houden. Indien u hierbij begeleiding wenst en opnieuw structuur in uw financiën wilt aanbrengen kunt u kiezen voor budgetbeheer.